Wat doen wij

Stichting Mbenyokono heeft als doel een duurzame bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische en ecologische ontwikkeling van West-Afrika, te beginnen in Gambia en het zuiden van Senegal (de Casamance). Vanuit de overtuiging dat economische zelfstandigheid, scholing, werk en inkomen, leidt tot betere levensomstandigheden en bestaanszekerheid.
Mbenyokono ondersteunt mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen. Dit kan zijn op het gebied van onderwijs en scholing, werk en inkomen of welzijn en gezondheidszorg.

Iedereen kan met ‘onze’ spullen meeliften en in onze shared containers dozen voor familie of vrienden meesturen.

Afgelopen jaren versturen wij vanuit de Malden elke 2 a 3 weken een container naar SeneGambia. Onze ervaring is dat veel mensen in Nederland graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van familie en vrienden in Gambia en Senegal door hen financieel of met materialen te steunen. Wij zorgen ervoor dat uw hulpgoederen in Gambia komen.
Daarnaast steunen we kringloop winkels in Gambia en Senegal. We voorzien mensen van spullen die ze kunnen gebruiken of verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Wilt u meer over ons en onze projecten te weten komen kijk dan op de site van Mbenyokono